hệ thống giao dịch h4 | Cộng Đồng Forex Việt

hệ thống giao dịch h4

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch blade - breakout trên khung h4 (p3)

    Phần 3 chính là thực hành, biểu diễn các ví dụ thực tế và thảo luận những trường hợp phát sinh thêm. Xin nhắc lại hai thế đánh cốt lõi và 8 bước quy tắc vào lệnh nhé. Anh em đừng quên khi đánh hệ thống này. Và đặc biệt phải nhớ một điều HẾT SỨC TẬP TRUNG. Và tập trung nhất khi giá bắt đầu...
Top Bottom