hệ thống giao dịch turtle | Cộng Đồng Forex Việt

hệ thống giao dịch turtle

  1. admin

    Chia sẻ Xu hướng + đột phá = lợi nhuận: hệ thống giao dịch turtle có thể dạy chúng ta điều gì

    Vào đầu những năm 1980, một cuộc thử nghiệm đã diễn ra để tìm hiểu xem có thể hay không việc đưa một nhóm người bình thường ra đường và biến họ thành những ông trùm buôn bán. Các thí nghiệm rùa vì nó đã trở nên nổi tiếng là đứa con tinh thần của hai nhà kinh doanh nổi tiếng Wall Street. Bạn đã...
Top Bottom