hệ thống m5 | Cộng Đồng Forex Việt

hệ thống m5

  1. admin

    Chia sẻ Hệ thống giao dịch blade scalping trên khung m5

    Hệ thống này khá đơn giản. Nó sử dụng để scalping trong phiên London và New York. Tác giả đã sử dụng hệ thống này trong một thời gian dài và cho đến nay, ông vẫn có lợi nhuận. Một điều lưu ý: tuy là hệ thống dành cho scalping nhưng không có nghĩa là bạn nhảy ra nhảy vô liên tục. Vẫn câu nói cũ...
Top Bottom