hỗ trợ và kháng cự | Cộng Đồng Forex Việt

hỗ trợ và kháng cự

  1. admin

    Chia sẻ 2 loại đường kháng cự hỗ trợ phải có trong phân tích giao dịch

    Không phải tất cả các đường kháng cự hỗ trợ đều quan trọng như nhau vì từng có một thí nghiệm chứng minh giá hoàn toàn có thể phản ứng với bất kỳ đường thẳng ngang nào bạn vẽ lên chart. Xem bài viết thử nghiệm kháng cự hỗ trợ ngẫu nhiên hoặc xem clip dưới đây. Như bạn thấy trong clip, bạn có...
  2. admin

    Chia sẻ Kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự với các vùng cung và cầu (supply-demand)

    Hỗ trợ kháng cự và vùng cung cầu là 2 khái niệm rất gần nhau trong trading. Chúng đều xác định các vùng giá mà tại đó có khả năng đảo chiều cao nhất, và điểm khác biệt giữa chúng chỉ đơn giản là: vùng cung cầu là các vùng giá bạn có thể dùng để đặt lệnh, dừng lỗ; trong khi Hỗ trợ kháng cự chỉ là...
Top Bottom