hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến | Cộng Đồng Forex Việt

hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến

  1. admin

    Chia sẻ Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến - bài 7

    từng thanh nến là chưa đủ để hiểu được câu chuyện mà hành động giá đang kể, ta phải biết cách đọc hiểu Price Action qua nhiều thanh nến gộp lại. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó. Biên dịch từ :BEGINNER’S GUIDE TO READING PRICE ACTION 2.2.1. Đọc hiểu hai cây nến Khi qua tới phần này...
Top Bottom