indicator nhận diện vùng kháng cự - hỗ trợ | Cộng Đồng Forex Việt

indicator nhận diện vùng kháng cự - hỗ trợ

  1. admin

    Chia sẻ Indicator nhận diện vùng kháng cự - hỗ trợ cực nhanh với supply demand

    Nếu bạn chưa quen với việc tìm vùng kháng cự, hỗ trợ có thể sử dụng indicator trong bài viết này. Khi sử dụng SupDemand Indi, bạn không những tìm được vùng giá kháng cự-hỗ trợ trong tương lai mà còn đo lường được độ cứng của vùng giá, số lần test của vùng giá... Những đặc điểm này rất quan...
Top Bottom