khi nào thì xu hướng đảo chiều | Cộng Đồng Forex Việt

khi nào thì xu hướng đảo chiều

  1. admin

    Khi nào thì xu hướng đảo chiều? - bài 4

    Chào các bạn, sau một loạt bài viết về xu hướng: “Hiểu về xu hướng”, “Cách vẽ xu hướng đúng”, “PP giao dịch theo xu hướng”; “Khi nào có thể xác định được xu hướng giảm hình thành sau xu hướng tăng bị phá vỡ?”. Tôi tóm gọn lại câu hỏi là “Khi nào xu hướng đảo chiều?”. Trong bài viết “Không khó để...
Top Bottom