khung thời gian ngắn hạn | Cộng Đồng Forex Việt

khung thời gian ngắn hạn

  1. admin

    Chia sẻ Cách sử dụng ba khung thời gian khác nhau để giao dịch

    Việc lựa chọn khung thời gian phụ thuộc nhiều vào phong cách giao dịch của bạn. Nhưng có một nguyên tắc bạn cần nhớ đó là khung thời gian lớn được sử dụng để xác định xu hướng thị trường tổng thể, còn khung thời gian thấp hơn được sử dụng để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh có lợi nhất cho...
Top Bottom