lệnh chờ | Cộng Đồng Forex Việt

lệnh chờ

  1. admin

    Lớp học căn bản Cách loại lệnh giao dịch trong forex - bài 9

    Lệnh là thứ mà chúng ta sử dung hàng ngày để giao dịch trên thị trường forex. Mỗi cty môi giới sẽ chấp nhận những loại lệnh khác nhau và chúng ta cần nắm rõ điều này. Dưới đây là những loại lệnh cơ bản Lệnh thị trường – Market Order Lệnh thị trường là một loại lệnh mua hoặc bán tại giá tốt nhất...
  2. admin

    Lớp học căn bản Thuật ngữ trong forex - bài 8

    Bất kỳ 1 ngành nghề nào cũng có những ngôn ngữ riêng mà chúng ta quen gọi là thuật ngữ. Forex cũng không ngoại lệ! Cũng có những thuật ngữ mà chỉ người từng tiếp xúc với forex mới có thể hiểu được. Hôm nay, Theforexviet giới thiệu cho các bạn, đặc biệt những bạn mới tham gia vào thị trường...
Top Bottom