lớp học mô hình giá | Cộng Đồng Forex Việt

lớp học mô hình giá

  1. fxpro

    Các mô hình phân tích kỹ thuật

    Các mô hình phân tích kỹ thuật và cách hiểu nguyên lý Trong bài nói về hiểu và ứng dụng phân tích kỹ thuật, tôi đã nhấn mạnh rằng hiểu hành vi giá trong quan hệ với khối lượng là quan trọng. Mặc dù điều đó nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được và phần lớn mọi người đều có xu hướng...
  2. admin

    Những điều cơ bản về biểu đồ dạng thanh (biểu đồ ohlc)

    Biểu đồ dạng thanh hay biểu đồ OHLC – Open, High, Low, Close (giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) được dùng để tổng hợp các biến động giá trong một khung thời gian xác định. Giá mở cửa (open) được biểu thị bởi một dấu gạch ngang bên phía trái của thanh thẳng đứng. Giá đóng cửa...
Top Bottom