lot forex | Cộng Đồng Forex Việt

lot forex

  1. admin

    Chia sẻ Công cụ tính kích thước lot rủi ro của forex

    Sẽ thế nào nếu tôi nói với bạn rằng, bạn có thể mất tiền trên hơn 100 giao dịch trước khi thậm chí phải lo lắng về việc tài khoản bị thổi bay? Trên thực tế, viễn cảnh này hết sức phi thực tế. Tất nhiên, với tư cách là một trader, mục đích của bạn không chỉ đơn giản là tránh để bị cháy tài...
Top Bottom