luật của warren buffett | Cộng Đồng Forex Việt

luật của warren buffett

  1. admin

    Chia sẻ Luật của warren buffett

    Luật Của Warren Buffett PDF Tác giả: Jeremy C. Miller Là một nhà phân tích đầu tư cho công ty Mutual Fund có trụ sở tại New York. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Từng làm công tác nghiên cứu và bán hàng tại một số ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới. Luật Của Warren Buffett...
Top Bottom