mẹo nhỏ sử dụng sóng elliott | Cộng Đồng Forex Việt

mẹo nhỏ sử dụng sóng elliott

  1. admin

    Chia sẻ Lý thuyết sóng elliott: bản thân lý thuyết của elliott có phải là một hệ thống không?

    Như anh em cũng đã biết, lý thuyết sóng Elliott là công cụ phân tích kỹ thuật được Trader sử dụng để phân tích các mô hình sóng của thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các điểm tâm lý của thị trường. Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson...
Top Bottom