mô hình ba đỉnh | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình ba đỉnh

  1. admin

    Chia sẻ Phương pháp day trading cho hiệu quả cao nhất - phần iii

    Trích nguồn: The Best Forex Daytrading Strategies III Phương pháp Day trading hiệu quả: Mô hình Đầu và vai kết hợp với mô hình nến NR7 Mô hình giá: Nếu phát hiện thấy sự hình thành mô hình Đầu vai, chúng ta sẽ chờ tiếp tục chờ sự hình thành của một mô hình nến có tên là NR7 (đây là tên của mô...
Top Bottom