mô hình fakey | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình fakey

  1. admin

    Chiến thuật giao dịch fakey

    Mô hình Fakey Mô hình fakey là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này luôn bắt đầu bằng 1 mô hình inside bar. Khi giá bắt đầu phá vỡ ra khỏi mô hình inside bar nhưng nhanh chóng quay đầu tạo nên 1 cú phá vỡ giả đồng thời đóng cửa vào khoảng giá của mother bar hoặc inside bar thì ta...
  2. admin

    Các mô hình price action quan trọng

    Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm Sau đây là 1 vài mẫu hình Price Action đơn giản có thể dùng để giao dịch. Mô hình Inside Bar Mô hình Inside Bar bao gồm 2 nến gồm inside bar và 1 nến trước đó, thường được gọi là “mother bar”. Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong high và low của...
Top Bottom