mô hình giá flag | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình giá flag

  1. admin

    Mô hình giá flag (mô hình lá cờ)

    I. Mô hình giá Flag (mô hình lá cờ) - Tổng quan Mô hình cờ sau xu hướng tăng Flag (lá cờ) là một dạng mô hình tiếp diễn trong xu hướng tăng bao gồm sự tăng giá (được gọi là cột cờ - flagpole) theo sau là một kênh giá hồi lại có xu hướng đi xuống, nhưng có thể là hình dạng giá đi ngang hay dốc...
Top Bottom