mô hình hanging man | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình hanging man

  1. admin

    Chú ý mô hình hanging man ( người treo cổ) - bài 7

    BÀI 7: Hãy coi chừng người treo cổ Trong bài học này, chúng ta sẽ nói về “người treo cổ” và cách không nhầm nó với một thanh ghim tiếp tục. Đối với những bạn chưa biết người treo cổ là gì, về cơ bản nó là một thanh ghim hình thành ở một cái đu cao hoặc thấp. Sự khác biệt giữa loại thanh ghim này...
Top Bottom