mô hình inside bar | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình inside bar

  1. admin

    Các mô hình price action quan trọng

    Các mô hình Price Action quan trọng cần nắm Sau đây là 1 vài mẫu hình Price Action đơn giản có thể dùng để giao dịch. Mô hình Inside Bar Mô hình Inside Bar bao gồm 2 nến gồm inside bar và 1 nến trước đó, thường được gọi là “mother bar”. Nến inside phải nằm hoàn toàn bên trong high và low của...
Top Bottom