mô hình nến bearish engulfing | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến bearish engulfing

  1. admin

    Mô hình nến bearish engulfing

    Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau trong một xu hướng tăng. Tiêu chuẩn của một mô hình nến Bearish Engulfing là: Ngày đầu tiên là một nến tăng, nhưng cũng có thể là nến doji. Nến thứ hai là một nến giảm và có độ lớn thân lớn hơn nến ngày thứ...
Top Bottom