mô hình nến doji chuồn chuồn | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến doji chuồn chuồn

  1. admin

    Mô hình nến doji chuồn chuồn - dragonfly doji

    Nến doji chuồn chuồn Một nến doji chuồn chuồn là một nến doji tăng báo hiệu một sự đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm. Một doji chuồn chuồn được tạo ra khi giá mở cửa và đóng cửa ngang nhau và có bóng nến dưới dài và không có bóng trên (nếu có bóng nến trên rất nhỏ cũng không làm mô hình mất...
Top Bottom