mô hình nến doji và doji bóng dài | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình nến doji và doji bóng dài

  1. admin

    Mô hình nến doji và doji bóng dài

    Doji và Doji bóng dài Một doji là một nến đơn có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau. Nến doji báo hiệu sự do dự của thị trường. Nến doji được xem là một tín hiệu đảo chiều quan trọng tại đỉnh xu hướng tăng và đáy xu hướng giảm. Nison (1991, p. 151) phát biểu từ kinh nghiệm bản...
Top Bottom