mô hình sóng failure or truncated 5th

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Sóng Elliott Mô hình sóng failure or truncated 5th - bài 9

    Mô hình sóng Failure or Truncated 5th Mô tả: Mô hình sóng Failure or Truncated 5th (mô hình sóng chủ thất bại tại sóng 5 – hay sóng 5 cụt) thuộc dạng mô hình sóng chủ mà sóng 5 không vượt qua được sóng 3. Sóng 5 chỉ đến gần đỉnh sóng 3. Mô hình này cho thấy xu hướng yếu và thị trường sẽ nhanh...
Top Bottom