mô hình tiếp diễn tăng giá | Cộng Đồng Forex Việt

mô hình tiếp diễn tăng giá

  1. admin

    Mô hình nến rising three methods - tăng giá 3 bước

    Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước (Rising Three Methods Bullish Candlestick Continuation Pattern) Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước bao gồm 5 nến. Nến đầu tiên là một cây nến tăng mạnh đến từ xu hướng tăng trước đó. Sau đó là một chuỗi nến khoảng từ 2 đến 4 nến thân nhỏ nằm trong thân nến 1...
Top Bottom