mô hình tiếp diễn yum-yum là gì?

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Chia sẻ Mô hình tiếp diễn yum-yum chuyên đánh break out - bài 31

    Mô hình tiếp diễn Yum-Yum là gì? Mô hình tiếp diễn Yum-Yum là 1 setup price action rất đẹp và có xác suất cao, được giới thiệu trong cuốn sách Ultimate Trading Guide by John R. Hill, George Pruitt, and Lundy Hill. Hôm nay chúng ta sẽ thử xem mô hình này có thơm ngon như cái tên của nó không...
Top Bottom