nến pin bar là gì | Cộng Đồng Forex Việt

nến pin bar là gì

  1. admin

    Nến pin bar là gì ? - phần 1

    Nến Pin bar là gì ? “Pin Bar” trong tiếng anh có nghĩa là Thanh Ghim, Pin Bar là một mẫu hình giá đảo chiều, cho ta thấy được sự từ chối giá ở một mức nhất định trên thị trường. Hãy làm quen với các đặc tính của pin bar. Điều này giúp bạn xác định chính xác pin bar Bên trên là hình mô tả 1...
Top Bottom