ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? | Cộng Đồng Forex Việt

ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì?

  1. admin

    Chiến thuật giao dịch theo hỗ trợ – kháng cự

    Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá cao hoặc thấp nối của nhiều bar lại với nhau. Nó được hình thành khi hành động giá quay đầu và đảo chiều tạo ra 1 đỉnh hoặc đáy trên thị trường. Ở đồ thị bên dưới, chúng ta thấy ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tạo ra 1 vùng giá...
Top Bottom