nguyên nhân và kết quả | Cộng Đồng Forex Việt

nguyên nhân và kết quả

  1. admin

    Chia sẻ Quy luật wyckoff

    Đây là 3 quy luật nổi tiếng, được gọi chung với tên "The laws of Wyckoff" 1. Quy luật Wyckofff về Cung và Cầu giúp xác định hướng giá đi Đây là điểm cốt lõi của phương pháp giao dịch và đầu tư. Khi cầu > cung ==> giá tăng, khi cung > cầu ==> giá giảm. Trader có thể xem sự cân bằng của cung cầu...
Top Bottom