nguyên tắc vào lệnh buy | Cộng Đồng Forex Việt

nguyên tắc vào lệnh buy

  1. fxpro

    Hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng hàng ngày đơn giản

    Đây là hệ thống sử dụng thuần các indicator với chủ đạo là ZigZag để cho tín hiệu giao dịch. Hệ thống này đã kiếm ổn định 100 pip mỗi tuần cho tác giả trong hơn 1 năm, nay được chia sẻ lại cho anh em ( indicator được đính kèm phía dưới) trích đoạn từ hệ thống giao dịch forexfactory Xin chào...
Top Bottom