nhà đầu tư thông minh | Cộng Đồng Forex Việt

nhà đầu tư thông minh

  1. admin

    Chia sẻ Nhà đầu tư thông minh

    Nhà Đầu Tư Thông Minh PDF Tác giả: Benjamin Graham Sinh ngày 8/5/1894 – mất ngày 21/9/1976 Là nhà kinh tế học, doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng và chuyên nghiệp tại phố Wall. Các học trò bao gồm: Warren Buffett, William J. Ruane, Irving Kahn, Walter J. Schloss … Khai sinh ra trường phái đầu tư...
Top Bottom