những ông trùm tài chính | Cộng Đồng Forex Việt

những ông trùm tài chính

  1. admin

    Những ông trùm tài chính

    Những Ông Trùm Tài Chính PDF Tác giả: Liaquat Ahamed Sinh ngày 14 tháng 11 năm 1952 tại Kenya. Tốt nghiệp Đại học Harvard. Ông từng làm việc tại ngân hàng World Bank ở Washington D.C. Từ tháng 10 năm 2007, ông trở thành giám đốc của Aspen Insurance Holdings. Những Ông Trùm Tài Chính Cuốn...
Top Bottom