nr7 là nến gì?

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Chia sẻ Chiến lược nr7 kiếm lời từ động lực phá vỡ - bài 30

    Giai đoạn sóng yên biển lặng trước 1 cú phá vỡ của market có thể là thời điểm vào lệnh hợp lý, từ đó ta có thể kiếm lời từ cú nổ tiếp theo sau đó. Chiến lược NR7 với mẫu hình 7 cây nến có thể giúp anh em làm được việc này. 5.4.1. NR7 là nến gì? NR7 là Narrow Bar 7, dùng để chỉ cây nến có chiều...
Top Bottom