octafx | Cộng Đồng Forex Việt

octafx

  1. admin

    Đánh giá sàn octafx - broker

    OctaFX là sàn giao dịch được thành lập vào năm 2011 được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines. Sau 9 năm hoạt động. OctaFX có sự phát triển khá nhanh với hơn 1,5 triệu tài khoản giao dịch được mở tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. OctaFX chiếm cảm tình của nhiều nhà đầu tư nhờ nền tảng...
Top Bottom