phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu

  1. admin

    Chia sẻ Phân tích hành động giá qua từng thanh nến chuyên sâu - bài 18

    Phân tích hành động giá qua từng thanh nến (bar by bar analysis) là phần khó nhất của Price Action Trading. Rất nhiều Trader đã tìm các cách để phân tích từng thanh nến dễ hơn, từ việc ghi nhớ các mô hình cho tới việc tạo ra các danh sách (checklist). Nó không phải là chén thánh hay 1 công cụ...
Top Bottom