phân tích thị trường | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích thị trường

  1. admin

    Chia sẻ Dùng macd với sóng elliott: phương pháp giao dịch hiệu quả?

    Mô hình sóng Elliott có tiếng là rất khó để định vị. Nhiều Trader gặp khó khăn khi xác định các bước sóng trên thị trường. Hầu hết Trader dùng sóng cố gắng áp đặt lý thuyết sóng vào thị trường trong khi cách làm đúng ta nên làm là ngược lại. Sử dụng MACD để xác định các mô hình sóng Elliott...
  2. Sơn Xoăn

    Chia sẻ Tổng quan phương pháp phân tích của wyckoff – wyckoff analysis

    Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của Wyckoff cho thị trường, bao gồm các hướng dẫn nhằm xác định các vị thế mua bán, phân tích các phạm vi Tích lũy (Accumulation) và Phân phối (Distribution), giải thích cách sử dụng biểu đồ Point & Figure để xác...
Top Bottom