phân tích xu hướng | Cộng Đồng Forex Việt

phân tích xu hướng

  1. admin

    Chia sẻ Phân tích kỹ thuật ngày 24/03/21

    Phân tích GBP / JPY: Gbp / jpy đang trong giai đoạn giảm giá từ tuần trước và hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tăng. 147,00 là khu vực mua tốt nhất của gbp / jpy. Phân tích USD / JPY: Hiện tại Usd / jpy đang đi ngang và chúng ta có thể thấy mức từ chối ở mức 108,40, đây là một...
Top Bottom