phiên âu diễn ra khi nào | Cộng Đồng Forex Việt

phiên âu diễn ra khi nào

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Phiên âu - phiên london - bài 4, phần 2

    Phiên Âu Forex (phiên London) diễn ra khi nào? Theo giờ Việt Nam, phiên London là phiên giao dịch thứ ba, diễn ra sau phiên Sydney và phiên Tokyo. Cũng như phiên Úc và Mỹ, phiên châu Âu có sự chênh lệch giờ giấc mở cửa – kết thúc giao dịch theo mùa đông và mùa hè do đặc điểm khí hậu của vùng...
Top Bottom