phiên âu | Cộng Đồng Forex Việt

phiên âu

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Phiên âu - phiên london - bài 4, phần 2

    Phiên Âu Forex (phiên London) diễn ra khi nào? Theo giờ Việt Nam, phiên London là phiên giao dịch thứ ba, diễn ra sau phiên Sydney và phiên Tokyo. Cũng như phiên Úc và Mỹ, phiên châu Âu có sự chênh lệch giờ giấc mở cửa – kết thúc giao dịch theo mùa đông và mùa hè do đặc điểm khí hậu của vùng...
  2. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Các phiên giao dịch trên thị trường forex - bài 4

    Nếu bạn là người mới tham gia thị trường Forex, chắc hẳn bạn sẽ chưa nắm bắt được các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam, cụ thể là thời gian mở cửa và đóng cửa thị trường Forex của từng phiên giao dịch Á, Âu, Mỹ. Đặc biệt với các trader Việt Nam, nhận biết thị trường Forex mở cửa, đóng cửa...
Top Bottom