phiên mỹ | Cộng Đồng Forex Việt

phiên mỹ

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Phiên mỹ - phiên new york - bài 4, phần 3

    Phiên mỹ - (Phiên new york) diễn ra khi nào? Khi mà dân giao dịch Châu Âu quay lại sau bữa trưa thì dân giao dịch Mỹ bắt đầu ngày làm việc mới. Cũng như phiên Á và phiên Âu, phiên Mỹ là một trung tâm tài chính chính yếu mà thế giới quan tâm. Bảng dưới đây cho thấy số điểm biến động của các cặp...
  2. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Các phiên giao dịch trên thị trường forex - bài 4

    Nếu bạn là người mới tham gia thị trường Forex, chắc hẳn bạn sẽ chưa nắm bắt được các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam, cụ thể là thời gian mở cửa và đóng cửa thị trường Forex của từng phiên giao dịch Á, Âu, Mỹ. Đặc biệt với các trader Việt Nam, nhận biết thị trường Forex mở cửa, đóng cửa...
Top Bottom