phương pháp day trading | Cộng Đồng Forex Việt

phương pháp day trading

 1. admin

  Chia sẻ Phương pháp day trading cho hiệu quả cao nhất - phần iv

  Trích nguồn: The Best Forex Daytrading Strategies IV rong bài viết này, chúng tôi kết thúc loạt bài về chiến lược giao dịch trong ngày và định tỷ lệ dựa trên hành động giá áp dụng cho Forex và các thị trường khác, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Các chiến lược này dựa trên việc xác định các...
 2. admin

  Chia sẻ Phương pháp day trading cho hiệu quả cao nhất - phần iii

  Trích nguồn: The Best Forex Daytrading Strategies III Phương pháp Day trading hiệu quả: Mô hình Đầu và vai kết hợp với mô hình nến NR7 Mô hình giá: Nếu phát hiện thấy sự hình thành mô hình Đầu vai, chúng ta sẽ chờ tiếp tục chờ sự hình thành của một mô hình nến có tên là NR7 (đây là tên của mô...
 3. admin

  Chia sẻ Phương pháp day trading cho hiệu quả cao nhất - phần ii

  Trích nguồn : The Best Forex Daytrading Strategies II Trong một bài viết trước, chúng tôi đã giải thích một số chiến lược giao dịch trong ngày cơ bản cho Forex và các thị trường khác, chủ yếu dựa trên hành động giá. Tiếp tục với loạt bài về các chiến lược giao dịch trong ngày chỉ dựa trên Hành...
Top Bottom