phương pháp wyckoff | Cộng Đồng Forex Việt

phương pháp wyckoff

 1. admin

  Chia sẻ Phương pháp wyckoff - xác định các điểm mua cổ phiếu tốt nhất ( bài 16)

  Phần này chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề xác định các điểm mua cổ phiếu tốt nhất bằng cách nghiên cứu các ví dụ thực tế. Tham khảo cách xác định các phiên PS; SC; AR; ST và cách kẻ đường khoáng cự và hỗ trợ để xác định vùng tích lũy. Đây là biểu đồ giá theo khung thời gian tuần của cổ phiếu LVS...
 2. admin

  Chia sẻ Giới thiêu về về wyckoff

  Giới thiêu về Về Wyckoff Richard Demille Wyckoff (1873–1934) là một người tiên phong trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong những năm đầu của thế kỷ 20 để nghiên cứu thị trường chứng khoán. Ông được coi là một trong 5 người khổng lồ về lĩnh vực phân tích kỹ thuật, cùng với Dow, Gann...
 3. Sơn Xoăn

  Chia sẻ Tổng quan phương pháp phân tích của wyckoff – wyckoff analysis

  Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của Wyckoff cho thị trường, bao gồm các hướng dẫn nhằm xác định các vị thế mua bán, phân tích các phạm vi Tích lũy (Accumulation) và Phân phối (Distribution), giải thích cách sử dụng biểu đồ Point & Figure để xác...
Top Bottom