pips và point là gì ? | Cộng Đồng Forex Việt

pips và point là gì ?

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Pips và point là gì ? - bài 6

    Chúng ta đã từ nghe trên thị trường forex các từ “pip” “pipettes” hay “lot” và bài này sẽ giải thích về những từ này. Đây làm một trong những yếu tố cơ bản của thị trường. Pips và Point là gì? pips là đơn vị đo lường sự biến động trong giá trị giữa 2 đồng tiền. Ví dụ nếu EURUSD tăng từ 1.2250...
Top Bottom