price action swing trading với đường xu hướng | Cộng Đồng Forex Việt

price action swing trading với đường xu hướng

  1. admin

    Chia sẻ Price action swing trading với đường xu hướng - bài 14

    Hôm nay chúng ta sẽ đi qua 1 công cụ khác của Price Action - Đường xu hướng, hay còn gọi là trendline. Đường xu hướng, mặc dù mang tính chủ q uan và chỉ là công cụ thứ cấp so với hỗ trợ kháng cự, vẫn là 1 công cụ mạnh và nhiều hữu ích nếu biết vẽ chính xác và kết hợp với những thành tố khác để...
Top Bottom