price action trading là gì | Cộng Đồng Forex Việt

price action trading là gì

  1. admin

    Lớp học căn bản Price action là gì? học price action trading theo hành động giá

    Đối với Forex trader thì price action (hành động giá) là một khái niệm vô cùng quan trọng. Price action trading là phương pháp giao dịch theo hành động giá, nghĩa là trader sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các biểu đồ giá. Do đó, trader sẽ không sử dụng các chỉ báo, ngoại trừ đường trung...
Top Bottom