price action trading với kênh giá | Cộng Đồng Forex Việt

price action trading với kênh giá

  1. admin

    Chia sẻ Price action trading với kênh giá - bài 15

    Hôm nay ta sẽ bàn về cách sử dụng kênh giá kết hợp với Price Action để tạo ra 1 chiến lược giao dịch xác suất thắng cao. Kênh giá là các chỉ báo hữu ích để duy trì sự tập trung. Không giống như nhiều chỉ báo giao dịch khác, chúng biểu thị trực tiếp qua hành động giá . Thay vì làm bạn mất tập...
Top Bottom