quy tắc để xác định được một tín hiệu phân kỳ | Cộng Đồng Forex Việt

quy tắc để xác định được một tín hiệu phân kỳ

  1. admin

    Chia sẻ Quy tắc để xác định được một tín hiệu phân kỳ đúng

    Phân kỳ là một trong những kỹ thuật giao dịch nổi tiếng được rất nhiều anh em trader sử dụng để xác định những cú đảo chiều của thị trường. Nhưng không phải lúc nào Phân kỳ cũng đưa ra tín hiệu đúng. Để tăng tính nhất quán và hiệu quả hơn khi giao dịch với Phân kỳ, bài viết này mình xin chia sẻ...
Top Bottom