sách dạy con làm giàu | Cộng Đồng Forex Việt

sách dạy con làm giàu

  1. admin

    Chia sẻ Dạy con làm giàu

    Dạy Con Làm Giàu – Tập 1 - 13 PDF Tác giả: Robert T. Kiyosaki Sinh ngày 8 tháng 4, 1947 tại Hoa Kỳ Là một nhà đầu tư, doanh nhân đồng thời là một tác giả. Kiyosaki nổi tiếng bởi cuốn sách Rich Dad, Poor Dad. Ông đã viết 18 cuốn sách, bán tổng cộng hơn 26 triệu bản khắp thế giới. Tài sản: 80...
Top Bottom