sách phân tích cơ bản và kỹ thuật | Cộng Đồng Forex Việt

sách phân tích cơ bản và kỹ thuật

  1. admin

    Chia sẻ Sách phân tích cơ bản và kỹ thuật liên thị trường trong giao dịch tài chính

    Phân tích liên thị trường – Intermarket Analysis (IA) – là phương pháp giao dịch dựa trên việc phân tích, nhận định nhiều thị trường liên quan khác nhau trước khi quyết định giao dịch 1 thị trường nào đó. Ví dụ như giao dịch vàng thì nhìn thêm vào chỉ số USD, lợi tức trái phiếu Mỹ, diễn biến...
Top Bottom