sách phân tích thị trường

  1. admin

    Chia sẻ Sách phân tích cơ bản và kỹ thuật liên thị trường trong giao dịch tài chính

    Phân tích liên thị trường – Intermarket Analysis (IA) – là phương pháp giao dịch dựa trên việc phân tích, nhận định nhiều thị trường liên quan khác nhau trước khi quyết định giao dịch 1 thị trường nào đó. Ví dụ như giao dịch vàng thì nhìn thêm vào chỉ số USD, lợi tức trái phiếu Mỹ, diễn biến...
Top Bottom