sự hình thành của thị trường nghìn tỷ | Cộng Đồng Forex Việt

sự hình thành của thị trường nghìn tỷ

  1. Sơn Xoăn

    Lớp học căn bản Sự hình thành của thị trường nghìn tỷ - bài 2

    Giao dịch ngoại hối, là hành vi trao đổi tiền pháp định (fiat currencies), được cho là có từ nhiều thế kỷ trước - có từ thời Babylon. Ngày nay, thị trường ngoại hối là một trong những thị trường lớn nhất, thanh khoản nhất và dễ tiếp cận nhất trên thế giới, và được định hình bởi một số sự kiện...
Top Bottom