tâm lý giao dịch

The Smart Telegram Copy Trading
  1. admin

    Chia sẻ Khung thời gian nào là tốt nhất để trade price action? - bài 26

    Một trong các câu hỏi phổ biến nhất của những Trader học Price Action là khung thời gian nào là tốt nhất. Thực ra không hề có khung thời gian tốt nhất cho tất cả mọi người, cũng như không có phương pháp nào là phù hợp với mọi Trader. Anh em cần phải tự trả lời vài câu hỏi để xác định khung thời...
Top Bottom